سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

لیست تغییر های سوال ” اضافه خدمت سنواتی “

بازگشت به سوال
2 توسط amirhossein

اضافه خدمت سنواتی

شرایط خبر بخشش اصافه خدمت سنواتی چیه؟به اصلامناسبت میبخشنروز یاپدر بایددرسته اضافیا روشایعه خدمت کنیم؟هستش؟
1 توسط amirhossein

اضافه خدمت سنواتی

شرایط بخشش اصافه خدمت سنواتی چیه؟ اصلا میبخشن یا باید اضاف رو خدمت کنیم؟