سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
3

کسر خدمت بسیج فعال

سلام بابت ۷ سال بسیج فعال چه مقدار کسری تعلق میگیرد

پاسخ به سوال
2438بازدید

پاسخ ها (2)

3
برای آنکه بتوانید از کسری بسیج استفاده کنید، نباید دارای غیبت سربازی باشید.

شما برای خدمت سربازی می توانید بابت فعالیت در بسیج، حداکثر تا ۶ ماه از مدت خدمت سربازی خود کسری بگیرید. البته علاوه بر مدت سابقه بسیج، میزان فعالیت شما نیز در نوع کسری تاثیرگذار است.
اگر دارای سابقه مسئولیت هایی مانند: فرماندهی حوزه، عضو شورای حوزه و یا فرماندهی واحد مقاومت بسیج باشید، بابت هر سال فعالیت مستمر تا سه ماه کسر خدمت بسیج به شما تعلق می گیرد.
اگر دارای سابقه بسیج فعال در رده های مقاومت بسیج باشید و ماموریت های محوله به طور منظم شرکت کرده باشید، ‌بابت هر سال فعالیت مستمر مدت ۴۵ روز از خدمت سربازی تان کسر خواهد شد.
اگر دارای سابقه عضویت در شورای واحد مقاومت باشید، به ازای هر سال فعالیت مستمر تا دو ماه کسر خدمت به شما تعلق می گیرد.

غیبت سربازی مانع استفاده از کسری بسیج نیست.سابقه بسیج تا روز قبل از ورود به غیبت محاسبه می شود.
1
با احتساب سالی 45 روز و سقف 6 ماه کسری برای بسیج فعال ، 6 ماه کسری شامل حال شما می شود.
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0