سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
1

کسری فرزندان کارکنان دولت در مناطق امنیتی

کارکنان دولت که در مناطق امنیتی درگیر هستند، آیا فرزندانشان می توانند از کسر خدمت ایثارگری بهره مند شوند؟
پاسخ به سوال
1945بازدید

پاسخ ها (1)

1
کارکنان دولت که شاغل در مناطق امنیتی درگیر هستند نمی توانند از امتیازات خدمت در مناطق امنیتی درگیر بهره مند شوند و تنها می توانند از امتیاز خدمت در مناطق جنگی از تاریخ 31/06/59 تا 27/05/67 بهره مند شوند .
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0