سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
1

کسری خدمت برای سابقه جبهه پدر

قانون کسزی خدمت سربازی برای سابقه جبه پدر به چه صورت هست و به ازای هر ماه جبهه پدر چقدر از سربازی کسر می شود؟
پاسخ به سوال
2138بازدید

پاسخ ها (1)

1
اگر پدر شما دارای 30 ماه سابقه جبهه باشد شما معاف کامل می شوید در غیر این صورت به ازای هر ماه جبهه پدر یا هر 1 درصد جانبازی 12 روز کسر خدمت شامل شما می شود.
برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0