سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
سوال 1 بار اصلاح شده است. مشاهده لیست تغییرات
0

پروژه های کسر از خدمت

در صورت استفاده از پروژه های کسر از خدمت برای وزارت دفاع، محل خدمت وزارت دفاع می شود؟
پاسخ به سوال
3797بازدید

پاسخ ها (1)

1
چون کار شما کار تحقیقاتی است به طور معمول محل خدمت شما بسته به پروژه شما و وابسته به ارگانی که در خواست داده اید ارجا می شود
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0