سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
0

پارگی زانو در اثر تصادف با موتور پادگان

من درحین خدمت و ماموریت سوختگیری موتورسیکلت چرخش قفل کرده و من از ناحیه زانو دچار اسیب دیدگی شدم که پارگی کامل زانو داشتم ایا منو معلول خدمتی میکنن یا جانباز داخل کمیسیون معاف از رزم؟
پاسخ به سوال
1969بازدید

پاسخ ها (1)

0
باید درصد از کار اقتادگی شما را همان کمیسیون تعیین میکرد و بر همان اساس به شما اعلام میکرد و دیه هم میداد ولی اگر ندادند بایدبا درخواست معرفی به پزشکی قانونی به دادگاه مراجعه کنید و دیه مطالبه کنید
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0