سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
0

هنوز امکان استفاده از معافیت سه برادری هست؟

آیا کسی که سه برادرش به خدمت سربازی رفته باشند می تواند از معافیت سه برادری استفاده کند؟
پاسخ به سوال
2021بازدید

پاسخ ها (1)

1
طبق قانون اگر در خانواده ای سه فرزند به خدمت سربازی رفته باشند فرزند مشمول چهارم از رفتن به سربازی معاف می شود. اما به دلیل کمبود سرباز و نیاز به نیرو در پادگان های نظامی، قانون معافیت سه برادری فقط تا پایان سال 91 اجرا شد.از آن زمان به بعد این قانون در حالت تعلیق در آمده است و دیگر خبری از وضعیت اجرای دوباره قانون معافیت سه برادری مطرح نشده است.
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0