سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
1

مراحل گرفتن معافیت پزشکی

برای گرفتن معافیت پزشگی به چه طریقی باید عمل کرد و چه مراحلی دارد؟
پاسخ به سوال
1579بازدید

پاسخ ها (1)

1
مرحله اول: تکمیل دفترچه نظام وظیفه
دریافت و تکمیل دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی (دفترچه سربازی) از دفاتر پلیس+10
دریافت برگه واکسیناسیون و برگه معاینه اولیه
مرحله دوم: تکمیل برگه واکسیناسیون
تزریق واکسن‌های ذکر شده در فرم، تکمیل برگه واکسیناسیون
مرحله سوم: مراجعه به پزشک معتمد
مراجعه به پزشک معتمد، تکمیل فرم خود اظهاری و معاینه و تأیید پزشک معتمد
مرحله چهارم: تحویل مدارک به دفاتر پلیس + 10
تحویل مدارک خود به دفاتر پلیس + 10 تحویل دهید و ثبت درخواست
دریافت مدارک لازم برای تحویل به شورای پزشکی
مرحله پنجم: مراجعه به بیمارستان برای انجام معاینات تخصصی
دریافت برگه معرفی به بیمارستان از طریق پست (این برگه حداکثر ظرف مدت 15 روز ارسال می‌شود.)
مراجعه به بیمارستان برای انجام معاینات تخصصی
نکته: پرونده افرادی که دارای نقص عضو و یا بیماری مشهودی هستند، مستقیما به شورای پزشکی ارسال خواهد شد.
ارسال نتیجه از طریق بیمارستان برای مراجع رسیدگی کننده
ارسال دعوتنامه‌ای جهت حضور در شورای پزشکی به آدرس درخواست‌کننده (در صورت تأیید مدارک)
مرحله ششم: حضور در کمیسیون پزشکی
حضور در کمیسیون پزشکی و بررسی شرایط معافیت پزشکی و مدارک ارائه شده و معاینات
صدور کارت معافیت در صورت تایید شورا
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0