سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
1

مدت خدمت سربازی در مناطق محتلف به چه شکلی می باشد؟

مدت خدمت سربازی چند ماه است و آیا برای مناطق مختلف یکسان است؟
پاسخ به سوال
1713بازدید

پاسخ ها (1)

0
با توجه به مقررات موجود كه از ابتدای سال 1391 به مرحله اجرا درآمده، مدت خدمت سربازی به شرح زير می‌باشد:
الف : خدمت سربازان وظيفه مأمور به دستگاه‌های غير نظامی (امريه): 24 ماه
ب : خدمت سربازان وظيفه در نيروهای مسلح و يگان‌های حفاظت در مناطق عادی: 21 ماه
پ : خدمت سربازان وظيفه غيربومی در مناطق امنيتی غيردرگير، مناطق عملياتی مناطق محروم و بد‌ آب‌ و هوا: 19 ماه
ت : خدمت سربازان وظيفه در مناطق جنگی و امنيتی درگير: 18 ماه
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0