سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
1

محرومیت های غایبین خدمت کدامند؟

اگر کسی به خدمت سربازی نرود شامل چه محرومیت هایی می شود؟
پاسخ به سوال
2059بازدید

پاسخ ها (1)

2
برابرماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومی، انجام امور زير در مورد مشمولين وظيفه عمومی مستلزم ارايه مدرک مبنی بر رسيدگی به وضع مشموليت آنان مي‌باشد:
الف: دريافت هر گونه وام و كمك‌هاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق بانك‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.
ب: كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها و انجمن‌هاي قانوني
پ: تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دوره‌های تحصيلی ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
ت: صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركت‌هاي تعاونی.
ث: دريافت مستمري از سازمان‌هاي دولتي و وابسته و نهادهای قانونی.
ج: - استخدام به هر صورت (رسمي، پيماني، روزمزد و خريد خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شركت‌های دولتی.
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0