سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
0

فرصت مشمولین برای رفتن به خدمت سربازی چند ماه است؟

مدت زمان معرفی مشمولین به نظام وظیفه برای آنکه وارد غیبت نشوند چند ماه است؟
پاسخ به سوال
1742بازدید

پاسخ ها (1)

1
افرادي كه قبل از سن مشموليت ترك تحصيل کرده یا انصراف از تحصیل داده اند و يا در دوره متوسطه فارغ التحصيل مي شوند پس از رسيدن به 18سالگي تمام ظرف شش ماه مي بايست خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند.
افرادی که بعد از سن مشمولیت ترک تحصیل ، اخراج ، انصراف داده یا فارغ التحصیل شده اند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انصراف ، اخراج ، ترک تحصیل و یا فراغت از تحصیل مهلت معرفی دارند .
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0