سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
0

شکستگی انگشت پا و پارگی بستر ناخن

کسی که در پادگان دچار شکستگی انگشت شصت پا و پارگی بستر ناخن و بیست عدد بخیه شده این جراحت در کدوم بخش از طبقه بندی ها معلولیت و جانبازی و صرفا فقط دیه قرار میگیره؟
پاسخ به سوال
2305بازدید

پاسخ ها (1)

0
بغیر از دیه چیزی تعلق نمی گیرد ونحوه مصدومیت در اینکه جانباز میشوید یا خیر بسیار مهم است یک مثال ساده سربازی که در حال خدمت بوسیله سرباز دیگر کشته شد فقط دیه گرفت ودر فهرست شهدا قرار نگرفت ضمنا شما بایک جستجوی ساده شرایط مشمول شدن جانبازی را جستجو کنید بیشتر اطلاعات کسب خواهید کرد و در هر حال شما فقط دیه میگیرید وجانبازی مشمول حال شما نخواهد شد امیدوارم پاسخ واضح باشد
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0