سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
2

شرکت در کنکور ارشد در حین سربازی

آیا در حین خدمت سربازی میتوان در کنکور ارشد شرکت کرد؟
پاسخ به سوال
1839بازدید

پاسخ ها (1)

2
بله برای شرکت در کنکور یا آزمون های رسمی دیگر در حین خدمت می توانید روز آزمون را مرخصی بگیرید.
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0