سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
0

شرایط معافیت کفالت پدر با سن کمتر از 70 به چه شکلی است؟

اگر تک پسر خانواده باشید و پدر 50 سال سن داشته باشند، می توان از کفالت پدر برای معافیت استفاده کرد؟
پاسخ به سوال
1384بازدید

پاسخ ها (1)

0
برای گرفتن کفالت پدر، پدر مشمول باید بالای 70 سال سن(70 سال تمام) داشته باشد و فرد مشمول تنها فرزند پسر بالای 18 سال خانواده باشد.همچنین در صورتی که پدر مشمول زیر 70 سال سن داشته باشد تحت شرایطی می شود از معافیت کفالت استفاده کرد به این صورت که شورای پزشکی نظام وظیفه تشخیص دهد پدر فرد مشمول قادر به انجام کارهای خود نیست و نیازمند مراقبت است در این صورت برای اخذ کفالت پدر، فرد مشمول باید تنها فرزند پسر بالای 18 سال خانواده باشد.
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0