سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار بخش

0

سوپیشینه فرار از خدمت

یکی از آشنا های من سال 84 بعلت 20 روز فرار از خدمت 25 روز به زندان نظامی رفت. الان میخواد ارگان دولتی استخدام بشود. استعلام سوء پیشینه توسط خود ارگان انجام میشه آیا گواهی عدم سوء پیشینه مینویسه که محکومیت کیفری ندارد یا اینکه مینویسه باید مراجعه کنند؟

پاسخ ها (1)

0
نه داداش خیالت راحت باشه فرار از سربازی سوپیشینه موثر محسوب نمیشه
پاسخ به سوال