سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
1

سقف سنوات مجاز تحصیل در دانشگاه ها

اگر کسی سقف سنوات مجاز تحصیل در دانشگاه ها را بگذراند چه می شود؟
پاسخ به سوال
1487بازدید

پاسخ ها (1)

1
در مواردی که دانشجو در سنوات قانونی مقرر نتواند تحصیل خود را به اتمام برساند ، با تشخيص واعلام كميسون موارد خاص دانشگاه های مربوط و صرفا جهت فراغت در آن مقطع و موافقت سازمان وظیفه عمومی حداكثر يكسال به مدت فوق اضافه مي شود.
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0