سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار بخش

0

دوره آموزشی برای مشمولین خرید سربازی

آیا مشمولین طرح خرید خدمت باید دوره آموزشی را طی کنند؟
در این صورت تفاوتی بین دوره آموزشی آن ها با افراد معمولی وجود دارد؟

پاسخ ها (1)

1
خیر
دوست عزیز نیازی نیست که دوره آموزشی رو طی کنند
پاسخ به سوال