سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
3

در قانون وظیفه عمومی چه تنبیهاتی برای مشمولان غایب در نظر گرفته میشود؟

در قانون وظیفه عمومی چه تنبیهاتی برای مشمولان غایب در نظر گرفته میشود؟
پاسخ به سوال
1683بازدید

پاسخ ها (2)

3
برابر ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي، مشمولان غايبي كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه باشد، به سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت آنان از سه ماه تا يک سال باشد، به شش ماه اضافه خدمت تنبيه مي‌گردند و مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال تجاوز نمايد علاوه بر شش ماه اضافه خدمت، فراري محسوب شده و به مراجع قضايي معرفي خواهند شد.
-1
با توجه به قوانین نظام وظیفه غیبت دو نوع است
اگرغیبت در حین خدمت باشد فرد با صلاحدید فرمانده مربوطه مدت اضافه خدمت مشخص میشود.

اگر غیبت قبل از اعزام به خدمت باشد به ازای هر سال سه ماه اضافه خدمت لحاظ می شود.
اطلاعات شما قدیمی است لطفا در هنگام پاسخ دادن به سوالات از به روز بودن و صحیح بودن اطلاعات مطمئن باشید.
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0