سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
2

تک پسر میتواند معافیت بگیرد؟

اگر کسی فرزند آخر و تنها پسر خانواده باشد و پدر کمتر از 60 سال باشد و همه خواهر برادر ها ازدواج کرده باشند،آیا معافیت شامل حال آن شخص میشود؟
اگرخانواده تحت پوشش کمیته ی امداد باشند چطور؟
پاسخ به سوال
1745بازدید

پاسخ ها (2)

0
در خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که یک فرزند پسر و حداقل 3 فرزند دختر دارند فرزند پسر از خدمت سربازی معاف می شود.اگر شما این شرایط رو دارین معاف می شوید در غیر این صورت معافیت شامل حال شما نمی شود.
0
دوست گرامی به نظر من خیلی بعیده که بتونی معافیت بگیری با این شرایط که گفتی
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0