سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
2

تقسیم کسری ایثارگری بین دو فرزند

کسری ایثارگری بین دوفرزند که در سال های مختلف به سربازی می روند قابل تقسیم است؟
پاسخ به سوال
1834بازدید

پاسخ ها (1)

1
کسری ایثارگری در صورتی برای دو فرزند قابل استفاده است که فرزندان دوقولو بوده و هر دو فرزند به صورت همزمان به خدمت سربازی بروند و یا فرزند اول به کلی معاف شده باشد تا فرزند دوم از مابقی سابقه پدر استفاده کند.
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0