سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار بخش

0

به خاطر وضعیت بد همسر و بدون سرپرست بودنش میشه معافی گرفت؟

همسر بنده چند سالی هست که بدون سرپرست بوده و پدر و مادرش فوت کرده است و به همین دلیل چند سال تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی قرار گرفته است. ایشان دچار بیماری قلبی هست و نیاز به مراقبت نیز دارند. حال امسال با او ازدواج کردم و سرپرست او هستم وضعیت سربازی من به چه صورت خواهد بود ؟ آیا میتوان معافی گرفت؟ 

پاسخ ها (1)

1
معافیت ماده ۶ یکی از انواع معافیت کفالت هست که به بررسی معافیت مشمولین خانواده های تحت پوشش بهزیستی می پردازد طبق  اين ماده،يكی از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشند) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند، از انجام خدمت سربازي معاف مي‌باشند. همچنين برابر تبصره ذيل اين ماده، همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي‌نمايند، مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول خود را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت سربازي معاف مي‌گردند.
توجه کنید که معافیت کفالت همسر برای افرادی امکان پذیر هست که همسرشان دارای معلولیت باشد و بعد از ازدواج این معلولیت اتفاق افتاده باشد.
اگر بیماری همسر شما در دسته بیماری های معلولیتی باشد می توانید از معافیت کفالت همسر استفاده کنید.
پاسخ به سوال