سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار بخش

0

برای اسیب دیدگی توی تصادف در خدمت جانبازی تعلق میگیره؟

اگرکسی تو وقت اداری در حین رانندگی تو مسیر تصادف کرده باشد و دچار آسیب ماندگار مثل کوتاهی پا و یا قطع عضو شده باشد آیا جانبازی تعلق میگیره

پاسخ ها (1)

1
نه متاسفانه در انگونه موارد جانبازی تعلق نمیگیره
پاسخ به سوال