سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
1

انواع کسری ها قابل تجمیع هستند؟

آیا کسر خدمت‌ها قابل تجمیع هستند؟ مثلا می‌شود از کسری خدمت بسج و ایثارگری پدر هم زمان استفاده کرد؟
پاسخ به سوال
2434بازدید

پاسخ ها (1)

0
بله انواع کسری ها اگرچه دارای قوانین مستقلی هستند ولی قابل تجمیع هستن.
مثلا فردی که به واسطه ایثارگری پدر 6 ماه کسری و به واسطه حضور فعال در بسییج 5 ماه کسری و به واسطه انجام پروژه نخبگان 3 ماه کسری دارد در مجموع از 14 ماه کسری خدمت برخوردار می شود.
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0