سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
1

استفاده از سابقه جبهه پدر همسر

آیا از سابقه جبهه پدر همسر می شود برای کسری ایثارگران استفاده کرد؟
پاسخ به سوال
1899بازدید

پاسخ ها (1)

1
خیر کسری ایثارگری فقط شامل فرزند و یا برادر ایثارگر می شود.
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0