سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
0

استراحت استعلاجی جز خدمت محسوب میشه؟

مدت زمانی که برای حوادثی که در داخل پادگان ویا در حین خدمت به صورت استعلاجی داده می شود جزو خدمت حساب می شود و یا بعد از پایان مدت قانونی طربازی به آن اضافه می شود ؟
پاسخ به سوال
2645بازدید

پاسخ ها (2)

1
تا 30 روز جزو خدمت محاسبه می شود و مابقی آن را باید بعد از پایان مدت قانونی خدمت سربازی به عنوان خلا (نوعی اضافه خدمت )بگذرونید.
0
نه دوست عزیز لازم نیست بگذرونید استعلاجی جزیی از خدمت محسوب میشه
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0