سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب برای کاربران انواع موبایل و تبلت، متخصصان، تعمیرکاران و فروشندگان

آمار بخش

کاربران 31
سوال ها 75
پاسخ ها 100
نظر سنجی ها 0

برترین کاربر ها

بیشترین تگ ها

0

ساخت بازی حدس عدد در پایتون

ساخت بازی حدس عدد در پایتون و تعداد حدس ۲۰ بار و در صورت اشتباه یا درست وارد کردن عدد پیغام دهد

پاسخ به سوال
431بازدید

پاسخ ها (1)

2

ابتدا باید کتابخانه random رو نصب کنیم.

pip install random

سپس کد زیر را اجرا کنید

 

import random
_min=1
_max=99
number = random.randint(_min, _max)
player_name = input("hi, What's your name?")
number_of_guesses = 0
print('okay! \r\n'+ player_name+ ' please guess a number between ',_min, ' and ' ,_max ,':')
while number_of_guesses <= 20:
  guess = int(input())
  number_of_guesses += 1
  if guess < number:
    print('Your input number is ', guess,', guess is too low')
  if guess > number:
    print('Your input number is ', guess,', guess is too high')
  if guess == number:
    break
if guess == number:
  print('You guessed the number ',number, ' in ' ,number_of_guesses, ' tries!')
else:
  print('You did not guess the number, The number was ' ,number)

 

پاسخ به سوال
تعداد حروف 0