سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
نتیجه تگ های ازوفاژيت-شديد

سوالات خدمت سربازی با تگ ازوفاژيت-شديد