سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار بخش

0

چه کار کنم زود بگذاره ؟؟

با سلام در حین خدمت چه کار کنم زود بگذاره؟؟زود تمام شه

پاسخ به سوال
989بازدید

پاسخ ها (1)

3

کتاب داشته باشید

مطالب علمی و درسی مطالعه کنید.

برنامه ریزی و طراحی برای آینده خودتان داشته باشید.

چوب خط بزنید.

مدیریت زمان را یاد بگیرید و کتاب های مدیریت فردی بخوانید.

پاسخ به سوال
تعداد حروف 0