سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان
0

من سرباز معاف رزم هستم

من سرباز معاف رزم هستم پادگانم تا خانه ۱۷۰ کیلومتر هست آیاپایان دوره3 ماه کم بشود ؟؟؟

پاسخ به سوال
673بازدید

پاسخ ها (1)

2

معاف از رزم بیشتر در زمان جنگ کاربرد دارد و در خدمت تاثیر زیادی در روند خدمتی شما ندارد.

فکر نمی کنم معاف از رزم پایان دوره کم کند.

پاسخ به سوال
تعداد حروف 0