سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب برای متخصصان و علاقه مندان به برنامه نویسی در همه زبان ها و همه پلت فرم ها

آمار بخش

کاربران 27
سوال ها 67
پاسخ ها 78
نظر سنجی ها 0

برترین کاربر ها

بیشترین تگ ها

3

حجم table در بانک اطلاعاتی sql server

در کار با بانک اطلاعاتی sql اگر بخواهم حجم هریک از جدول ها را بدست بیارم آیا روشی وجود دارد ؟

پاسخ به سوال
389بازدید

پاسخ ها (1)

3

با کد دستور زیر حجم تمام جدول های بانک اطلاعاتی نمایش داده می شود.

 

SELECT 
  t.NAME AS TableName,
  s.Name AS SchemaName,
  p.rows,
  SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB, 
  CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS TotalSpaceMB,
  SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB, 
  CAST(ROUND(((SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UsedSpaceMB, 
  (SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB,
  CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8) / 1024.00, 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UnusedSpaceMB
FROM 
  sys.tables t
INNER JOIN   
  sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN 
  sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN 
  sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN 
  sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE 
  t.NAME NOT LIKE 'dt%' 
  AND t.is_ms_shipped = 0
  AND i.OBJECT_ID > 255 
GROUP BY 
  t.Name, s.Name, p.Rows
ORDER BY 
  TotalSpaceMB DESC, t.Name
پاسخ به سوال
تعداد حروف 0