سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

rss
سوال و جواب برای متخصصان و علاقه مندان به برنامه نویسی در همه زبان ها و همه پلت فرم ها

آمار بخش

کاربران 27
سوال ها 67
پاسخ ها 78
نظر سنجی ها 0

برترین کاربر ها

بیشترین تگ ها

0

برنامه نویسی پایتون

4 -کلاسی به نام rect تعریف کنید و برای آن سازنده ای تعریف کنید که طول و عرض مستطیل را بگیرد و تابعی هم برای محاسبه محیط و مساحت مستطیل تعریف کرده، از کالس نمونه ای ساخته و مساحت و محیط آن را چاپ کنید.

5 -کلاسی به نام person تعریف کرده و برای آن سازنده ای تعریف کنید که نام ونام خانوادگی را بگیرد و تابعی به نام show هم برای نمایش نام و نام خانوادگی فرد تعریف کنید. کالس student را نیز به نحوی تعریف کنید که از person ارث بری کرده با این تفاوت که در سازنده آن شماره دانشجویی را هم بگیرد. سپس نمونه ای از student ساخته و مشخصات آن را در خروجی چاپ کنید.

14-برنامه ای بنویسید که ساعت جاری سیستم را بر روی یک لیبل در قالب یک فرم نمایش دهد.

پاسخ به سوال
216بازدید

پاسخ ها (1)

2
class rect:
  def __init__(self,width,height): #constructor with width and height parameters and a function for calculating area.
    self.width = width
    self.height = height
  def getArea(self): #function to calculate the area of rectangle.
    return (self.width * self.height)
  def getPerimeter(self): #function to calculate the perimeter of rectangle . 
    return ((2*self.width) + (2*self.height))

 

برای قسمت اول سوالتون می تونید از کد بالا استفاده کنید.

پاسخ به سوال
تعداد حروف 0