سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

سوال و جواب در مورد سربازی برای سربازان، دانش آموزان ، دانشجویان پسر و خانواده های آنان

آمار بخش

کاربران 36
سوال ها 124
پاسخ ها 141

برترین کاربر ها

بیشترین تگ ها

0

فرار سربازی در یگان

اگر سرباز فرار کند چه کارش می‌کنند؟؟ راهنمایی کنید
پاسخ به سوال
40بازدید

پاسخ ها (1)

1
پیشنهاد میکنم کلا این کار رو نکنین.

چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت ۶۰ روز ‌از شروع غیبت شخصاً خود را معرفی نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز ‌غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود. این اضافه خدمت‌ بیش از سه ماه نخواهد بود
چنانچه پس از مدت ۶۰ روز خود را معرفی کنند و یا‌ سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا ۶ ماه محکوم‌ می‌ شوند.
در صورتی که دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.
پاسخ به سوال