سوال خود را بپرسید

توضیحات بخش

سوال و جواب برای طرفداران و علاقه مندان به انیمه و مانگای ژاپنی

آمار بخش

کاربران 121
سوال ها 289
پاسخ ها 446

برترین کاربر ها

بیشترین تگ ها

2

انیمه مونوگاتاری

فصل جدیدی از سری انیمه مونوگاتاری یا هرکدام از آن ساخت میشود؟

پاسخ ها (1)

1
با توجه به تمام شدن کتاب خیر اما با تغییر روند داستان احتمال ساخته شدن سری داستانی جدید وجود داره
پاسخ به سوال